Funeral design

 

Soutěžní projekt správy pražských hřbitovů pod záštitou organizátory CZECHDESIGN se zabývá obnovou zájmu veřejnosti o funerální kulturu s cílem ukázat, že funerální téma nemusí být společenským tabu, ale předmětem veřejné diskuze.

 

Hlavní snaha byla navrátit hřbitovům uměleckou hodnotu a přispět k obnovení tradice umělecké tvorby na českých hřbitovech. Naše pojetí je možná až velmi kontroverzní, co se adekvátnosti daného téma a jisté posmrtní úctě týče, ale je vyzývavé a jistě splňuje zadání vyvolání veřejné diskuze.

 

Smrt je koncem života a každý kdo se narodil, jednou jistě zemře. to však neznamená, že

by po této události nemohly pohřební předměty dál nést poselství života. Tento návrh je

vcelku jednoduchá kolekce tři schránek na lidské ostatky z nichž každá představuje určitý

pohřební symbol. Různé symboly na náhrobcích ať už malá soška či vrytý piktogram již

odedávna prozrazovala jisté indicie o zesnulém například náboženské vyznání či naděje v

posmrtný život. Lidé by si tudíž vybírali schránku na základě jejich významu, tedy co by

chtěli, aby urna vypovídala.

 

© studiostudio