Logo Gully

 

Logo pro společnost Gully s.r.o. zabývající se mezinárodním dovozem potravin. Logotyp zaměřený na distribuci jídla přímo do žaludku!

 

Mňam, mňam.

 

 

Personal logo made specially for Gully Ltd. corporation engaged in international food imports. Logotype aiming right for your stomach!

 

Nom, nom.

 

 

© studiostudio