Jeden Svět Festival

 

Kliknutím na tento odkaz zachráníte svět. Vlastně nezachráníte, ale alespoň se o to můžete pokusit po shlédnutí reportáže z 3denního filmového festivalu o lidských právech, krmení společnosti, záchraně světa, však to znáte.

 

The Earth will be saved by clicking on this link. Actually no, but at least you may try to save it after watching this mini report about 3days film festival, where films are concerned about human rights, feeding mankind, saving the world and stuff like this.

 

8. 4. - 10. 4. 2016

 

© studiostudio