Jeden Svět Havlíčkův Brod

Znělka pro filmový festival na téma "Hledání domova".

 

1 svět, 1 festival, 1 video, 2 studio,

2 pořadatelé, 3 dny, 4 filmaři,

7 dokumentů, 8 filmů, 398 klíčů,

456 liků, nespočet domovů,

? návštěvníků, 1 dveře, 1 projektor,

1 klub OKO, 1 Havlíčkův Brod, 1 svět. Festival Jeden svět: Hledání domova.

 

1 world, 1 festival, 1 video, 2 studio,

2 organizers, 3 days, 4 film-makers,

7 documents, 8 movies, 398 keys,

456 likes, countless homes, ? audience, 1 door, 1 projector, 1 OKO club,

1 Havlíčkův Brod, 1 world. Jeden svět festival: Home seeking.

 

 

 

Promítání se uskuteční 8.–10. 4. 2016
v klubu OKO. Přihlásit se můžete na facebooku Jednoho Světa.

© studiostudio