Autorská kniha – Lukáš

 

Autorská kniha skládající se z rozkladu písma, výrazů, činů. Sleduje změny přesných kontur a jejich chování na odlišných podkladech. Mapování a postupy nejsou jen tak navodilé, kniha tvoří vlastní příběh a nutí čtenáře přemýšlet a dosazovat si svoje situace nebo činy – dokreslovat si obsah dle svého. Velmi osobní příběh autora se však pravděpodobně nikdy nedozvíte.

 

 

Authors book consisting of decays fonts, features, deeds. Following little changes of accurate contours and their behaviour on different surfaces. Mapping along with proces is not just empty cliché, the book itsef creates own story for each person reading it. Makes them think about situations or acts and replaces them with theirs own. Makes them free for own interpretation. But the real story behind the pictures will always stay hidden.

 

 

Making of

© studiostudio