Michal Nepovím photography Další z plenérových miniakcí ve které jsme zneužili kamaráda fotografa a pár dalších lidí. Vše lítalo vzduchem a my fotili. Výsledkem je několik pro lidstvo zbytečných, ale povedených konceptuálních fotografií. Another school miniprojects in which we used our photographer friend and few other people. Everything flew up the air and we shot. As a result we made some - meaningless for mankind – but quite nice conceptual pics. foto: Michal Nepovím www.michalnepovim.cz

© studiostudio