Project 321

 

Absolventský projekt jedné nadané půlky studiastudia. Budí očekávání, zvyšuje napětí očekávaného, čeká na omráčení, reflektuje nitro. 3.. 2.. 1... Výsledek je každodenním chlebem reality. Není. Neexistuje. Nikdy neexistoval a existovat ani nebude.

 

Graduade work by one promising half of studiostudio. Awakens expectations, increases tension, waits to be blown-away, reflect its own core. 3.. 2... 1... The result is very realistic. Does not exist. Never did. Never will.

 

 

 

 

Absolventská práce se zabývá probuzením emocí a očekávání v pozorovateli reflexní instalace. Za pomoci reflexního spreje bylo vytvořeno 10 stupňujících se čar na silnici, byly očíslovány od deseti k jedné. Jejich vzájemná vzdálenost se snižovala s přibližováním se k číslu 1.

 

Tím bylo vzbuzeno očekávání a napětí v pozorovateli. Po projetí posledního čísla se již nic dalšího nezobrazuje.

Práce se tím zaměřuje na narušení běžného chodu věcí a nutí k zamyšlení a dosazení důvodů.

 

 

 

 

© studiostudio