Telč – Transfúze

 

Video pro audiovizuální výstavu v Telči.

Všechno je pomíjivé, tak jako život herce v tomto krátkém videu o smrti. Prázdné činy se mění, rozpadají a mizí, aby se pak znovuzrodily v smyčce života a smrti, radosti a utrpení, kde nic není stálé a přesto je vše nekonečné.

Nothing is permanet. So is the life of the actor in this short video reflecting death. Empty deeds are changing, falling apart and disappearing only to be reborn again in this endless loop of life and death, sorrow and joy, where nothing is permanent and still neverending.

© studiostudio