We are

studiostudio

We are

studiostudio

Grafické a animační studio dvou lidí, dvou směrů, dvou pohledů, dvou světů. Standard a experiment. Koncept a prázdný proces. Studio a studio.

Zabýváme se standardním grafickým designem, vytvářením filmových animací i motion designu, ale také vynikáme v experimentální a odvážné nadčasové tvorbě. Jsme schopni vytvořit animovaný seriál stejně dobře jako precizní logotyp či konceptuální grafický vizuál a hned na to se vrháme do šíleného světa experimentu, blikajících stroboskopů, rudé barvy a tlejícího masa.

Grafické a animační studio dvou lidí, dvou směrů, dvou pohledů, dvou světů. Standard a experiment. Koncept a prázdný proces. Studio a studio.

Zabýváme se standardním grafickým designem, vytvářením filmových animací i motion designu, ale také vynikáme v experimentální a odvážné nadčasové tvorbě. Jsme schopni vytvořit animovaný seriál stejně dobře jako precizní logotyp či konceptuální grafický vizuál a hned na to se vrháme do šíleného světa experimentu, blikajících stroboskopů, rudé barvy a tlejícího masa.

Graphic design and animation studio of two beings, two directions, two points of view, two worlds. Standard and experiment. Concept and empty process. Studio and studio.

We create standard graphic design, movie animation and motion design, but we also excel in experimental and timeless creation. We are able to create an animated series as well as a precise logotype or conceptual graphic visual and immediately after that we plunge into the mad world of experimentation, flashing strobes, red color and rotting flesh.

Graphic design and animation studio of two beings, two directions, two points of view, two worlds. Standard and experiment. Concept and empty process. Studio and studio.

We create standard graphic design, movie animation and motion design, but we also excel in experimental and timeless creation. We are able to create an animated series as well as a precise logotype or conceptual graphic visual and immediately after that we plunge into the mad world of experimentation, flashing strobes, red color and rotting flesh.

Team

lukas-profil1
Marcela_Drobna
terezie-kajabova

Lukáš Mikovec

Motion design, graphic design,
animations

Po středně úspěšné střední škole v oboru elektrotechniky Lukáš zjistil že to pro něj není to pravé ořechové a tak se rozhodl rozhodit sítě v oblasti kreativy. Zkušenosti s designem má z klasické reklamní agentury, sportovního obchodu či digitální agentury. Jako absolvent VOŠG Jihlava mu není cizí širší záběr oborů – ať už se jedná o tiskoviny, vizuální styl, nebo digitální produkty a motion design. 

After graduation from Electrotechnic high school Lukas realised, that this is not really his passion at all. So he decided to take a look in creative field. He has experiences from typical advertising agency, design for sports shop or digital agency. During that time he graduated from college of design and multimedia – where he widen the field of specializations, such as print design, visual identities or digital products.

behance  dribbble  

Marcela Drobná

Animation, character animation,
motion design

Animátorka a ilustrátorka, která má ráda vše kreativní v klasické, ale i experimentální podobě. Z dvouletého pobytu ve Velké Británii si odnesla zkušenosti spolu s několika certifikáty z univerzity v Herdfordshire v oboru kresby, ilustrace a digitálních médií. Po návratu do České republiky se vrhla na dráhu animátorky a po úspěšném ukončení studia v oboru animace svým krátkým animovaným filmem Bardo, začala pracovat jako 2D animátor. Současně spolupracuje s Českou Televizí, Binary code, Wavevision, Size ID a další.

Animator and illustrator who loves everything creative in classical but also
experimental way. After successful graduation in animation field in Multimedia Art school with short film Bardo she makes her living as an animator. Currently cooperating with Czech Television,
Binary code, Wavevision, SizeID and so on.

instagram  vimeo

Terezie Kajabová

Graphic design


Grafička, výtvarnice, milovnice filmů a bizarního humoru. Poté, co si v kolonce „inženýrka“ začala připadat úzkoprse, absolvovala společně s Marcelou a Lukášem jihlavskou Multimediální uměleckou tvorbu na Vyšší odborné škole grafické. Společně s nimi vytváří ve StudioStudio krátké filmy a jiné experimentální materiály. Věnuje se grafice, ilustraci, focení a šití šperků.

Graphic designer, digital artist, film lover and lover of bizarre humour. After she began to feel hidebound in „engineer“ box, she graduated successfully together with Marcela and Lukáš in Creative Multimedia Art field in Graphic Arts College Jihlava. Together with these two she creates short films and other experimental materials at StudioStudio. She focuses on graphics, illustration, photography and creating jewelry.

personal web

IČO: 01323245
info@studiostudio.cz

Studiostudio
Prvomájová 1358/14
Praha 5 – Radotín

contact us
info@studiostudio.cz
instagram  facebook