Bardo
snový krátký animovaný film
dreamy short animated movie

Malá dívka spadne do vody a probírá se v prázdném pokoji pouze s jedinými dveřmi. Všude okolo se začínají dít podivné věci. Podaří se jí uniknout včas?

Tento krátký animovaný film se věnuje myšlence, co se děje v mysli bytostí uvězněných v kómatu, dočasné smrti, kdy se fyzické tělo nachází jinde než sama mysl a mysl – neomezena tělem – má náhle neomezenou moc. Čím déle člověk zůstává v kómatu, čím déle je mozek neokysličován, tím více chátrá jeho fyzická schránka a bytost jako taková ztrácí možnost návratu, dokud nejsou jeho životní funkce mechanicky zastaveny, nebo sám nezemře.

Malá dívka spadne do vody a probírá se v prázdném pokoji pouze s jedinými dveřmi. Všude okolo se začínají dít podivné věci. Podaří se jí uniknout včas?

Tento krátký animovaný film se věnuje myšlence, co se děje v mysli bytostí uvězněných v kómatu, dočasné smrti, kdy se fyzické tělo nachází jinde než sama mysl a mysl – neomezena tělem – má náhle neomezenou moc. Čím déle člověk zůstává v kómatu, čím déle je mozek neokysličován, tím více chátrá jeho fyzická schránka a bytost jako taková ztrácí možnost návratu, dokud nejsou jeho životní funkce mechanicky zastaveny, nebo sám nezemře.

Young girl falls into water and wakes up in empty room only with one doors. Unbelievable things stars to happen. Will she saves herself in time?

This short animation is dedicated to thought: What is going in peoples minds when being in coma or temporary dead? When the physical body is miles away from the mind and the mind itself - unconfined from the body - has limitless potential. The longer one remains in coma, the longer one's brain is without oxygen, it is less possible to come back into reality, until one's life functions are manually stopped or one dies on its own.

Young girls falls into water and wakes up in empty room only with one doors. Unbelievable things stars to happen. Will she saves herself in time?

This short animation is dedicated to thought: What is going in peoples minds when being in coma or temporary dead? When the physical body is miles away from the mind and the mind itself - unconfined from the body - has limitless potential. The longer one remains in coma, the longer one's brain is without oxygen, it is less possible to come back into reality, until one's life functions are manually stopped or one dies on its own.

Open world animation festival 2017
Febio fest Slovak (24.) 2017
Rec fest 2017
TimeLine Film Festival 2019
SAGA Adelaide: Women’s International Film Festival 2019

ČSFD

Malá dívka se probouzí v prázdném pokoji pouze s dveřmi. Zjišťuje, že dveře jsou zamčené – je tu vězněna. Postupem času pochopí, že nové prostředí funguje ruku v ruce s její myslí a atmosféra reaguje na její mentální stav. Zkrátka v tom podivném světě své fantazie, který koresponduje s jejím vědomím, se stala vlastním bohem a je schopna pouhou myšlenkou vytvářet objekty a opět je nechat mizet. Naneštěstí čím déle zde zůstává, tím více se stává její mysl díky nesmírné náročnosti a nepřipravenosti k těmto nových schopnostem nekontrolovatelná, okolní svět neovladatelný, ztrácí aspekty reality a pomalu se rozpadá. Jediné, co zůstává konstantní, jsou ony zamčené dveře, poslední kontakt s reálným světem a pokud se bude chtít vrátit zpět, bude jimi muset projít dřív, než se tento nereálný svět rozpadne úplně.

Malá dívka se probouzí v prázdném pokoji pouze s dveřmi. Zjišťuje, že dveře jsou zamčené – je tu vězněna. Postupem času pochopí, že nové prostředí funguje ruku v ruce s její myslí a atmosféra reaguje na její mentální stav. Zkrátka v tom podivném světě své fantazie, který koresponduje s jejím vědomím, se stala vlastním bohem a je schopna pouhou myšlenkou vytvářet objekty a opět je nechat mizet. Naneštěstí čím déle zde zůstává, tím více se stává její mysl díky nesmírné náročnosti a nepřipravenosti k těmto nových schopnostem nekontrolovatelná, okolní svět neovladatelný, ztrácí aspekty reality a pomalu se rozpadá. Jediné, co zůstává konstantní, jsou ony zamčené dveře, poslední kontakt s reálným světem a pokud se bude chtít vrátit zpět, bude jimi muset projít dřív, než se tento nereálný svět rozpadne úplně.

Malá dívka se probouzí v prázdném pokoji pouze s dveřmi. Zjišťuje, že dveře jsou zamčené – je tu vězněna. Postupem času pochopí, že nové prostředí funguje ruku v ruce s její myslí a atmosféra reaguje na její mentální stav. Zkrátka v tom podivném světě své fantazie, který koresponduje s jejím vědomím, se stala vlastním bohem a je schopna pouhou myšlenkou vytvářet objekty a opět je nechat mizet. Naneštěstí čím déle zde zůstává, tím více se stává její mysl díky nesmírné náročnosti a nepřipravenosti k těmto nových schopnostem nekontrolovatelná, okolní svět neovladatelný, ztrácí aspekty reality a pomalu se rozpadá. Jediné, co zůstává konstantní, jsou ony zamčené dveře, poslední kontakt s reálným světem a pokud se bude chtít vrátit zpět, bude jimi muset projít dřív, než se tento nereálný svět rozpadne úplně.

Young girl wakes up in empty room only with one doors - locked, as she soon finds out. She is trapped here.
After some time she realizes that the new environment together with atmosphere reflect on her mental level.
In this crooked little world of hers, where are no boundaries to fantasy, she has become able to only with a power of her thoughts make various things appear and disappear into space again. Unfortunately, the longer she stays here, the more her mind becomes uncontrollable thanks to immense intensity and lack of experiences for these new abilities. The surrounding world is uncontrollable, loses aspects of reality and slowly dissolves. The only thing that remains constant are the locked doors, last contact with the real world and if she wants to go back, she will has to go through before this non-materialistic world
fades completely.

Young girl wakes up in empty room only with one doors - locked, as she soon finds out. She is trapped here. After some time she realizes that the new environment together with atmosphere reflect on her mental level. In this crooked little world of hers, where are no boundaries to fantasy, she has become able to only with a power of her thoughts make various things appear and disappear into space again. Unfortunately, the longer she stays here, the more her mind becomes uncontrollable thanks to immense intensity and lack of experiences for these new abilities. The surrounding world is uncontrollable, loses aspects of reality and slowly dissolves. The only thing that remains constant are the locked doors, last contact with the real world and if she wants to go back, she will has to go through before this non-materialistic world
fades completely.

BRD_bear
bardo_2
bardo_4
bardo_3
BRD_bear2
bardo_1

Other projects

Bloody Riot seriesBloody Riot – First episode of controversial animated series. This time about that bloody period.

Bloody Riot seriesEco Escort – Second episode of controversial animated series.

Agent v kapseAnimated series for Czech Television

Interaction elementsSet of the simple colourful experiments with motion, weight, dynamics and responsive behaving.

Praha 3 logoPitch design for Prague 3 visual identity competition organised by czechdesign.cz

Skanska – ModřanyVisual identity concept for new apartment residence. We proposed logo, branding and system of visuals – such as poster, citylights or coffee cup.

Studiostudio
Prvomájová 1358/14
Praha 5 – Radotín

contact us
info@studiostudio.cz
instagram  facebook